Wstępna konfiguracja

Jeśli używasz Gitea za pomocą Docker'a, przeczytaj dokumentację przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Ustawienia bazy danych

Gitea requires MySQL, PostgreSQL, MSSQL or SQLite3.

Informacja dla użytkowników MySQL: używaj silnika bazy danych InnoDB oraz zestawu znaków "utf8_general_ci".
File path for the SQLite3 database.
Enter an absolute path if you run Gitea as a service.

Ustawienia ogólne

Wprowadź nazwę firmy.
Zdalne repozytoria Git zostaną zapisane w tym katalogu.
W tym katalogu będą przechowywane pliki śledzone za pomocą Git LFS. Pozostaw puste, aby wyłączyć LFS.
Wprowadź nazwę użytkownika systemu operacyjnego, na którym uruchomiona jest Gitea. Pamiętaj, że ten użytkownik musi mieć uprawnienia do katalogu głównego repozytorium.
Domena lub adres hosta dla adresów URL klonowania przez SSH.
Numer portu, na którym nasłuchuje Twój serwer SSH. Pozostaw puste, aby wyłączyć.
Numer portu nasłuchiwania serwera Gitea.
Podstawowy adres dla klonowania adresów URL HTTP(S) oraz powiadomień e-mail.
Pliki logów będą zapisywane w tym katalogu.

Ustawienia opcjonalne

Ustawienia e-mail
Adres e-mail, z którego Gitea będzie korzystać. Wpisz prosty adres e-mail, lub użyj formatu "Nazwa" <email@example.com>.
Ustawienia serwera i innych usług
Nazwa domeny dla użytkowników z ukrytym adresem e-mail. Przykładowo, użytkownik "jan" będzie zalogowany na Git'cie jako "jan@noreply.example.org", jeśli domena ukrytego adresu e-mail jest ustawiona na "noreply.example.org".
Ustawienia konta administratora

Tworzenie konta administratora jest opcjonalne. Pierwszy zarejestrowany użytkownik automatycznie zostanie administratorem.