Alkuperäiset asetukset

If you run Gitea inside Docker, please read the documentation before changing any settings.

Tietokanta asetukset

Gitea requires MySQL, PostgreSQL, MSSQL or SQLite3.

Huomio MySQL-käyttäjille: käytäthän InnoDB-kantamoottoria ja 'utf8_general_ci'-merkistöä.
File path for the SQLite3 database.
Enter an absolute path if you run Gitea as a service.

Yleiset asetukset

You can enter your company name here.
Muualla olevat git-repositoriot tullaan tallentamaan tähän kansioon.
Git LFS:n ylläpitämät tiedostot tullaan tallentamaan tähän hakemistoon. Jätä tyhjäksi kytkeäksesi toiminnon pois.
Anna käyttäjätunnus, jona Giteaa ajetaan. Käyttäjällä on oltava oikeudet repositorioiden juuripolkuun.
Domain tai osoite SSH-klooniosoitteille.
Porttinumero, jossa SSH-palvelimesi kuuntelee. Jätä tyhjäksi kytkeäksesi pois.
Portti, jossa Gitean web-palvelin kuuntelee.
Juuriosoite HTTP(S)-klooniosoitteille ja sähköpostimuistutuksille.
Lokitiedostot kirjoitetaan tähän kansioon.

Valinnaiset asetukset

Sähköpostiasetukset
Sähköpostiosoite, jota Gitea käyttää. Kirjoita osoite ”nimi” <email@example.com> -muodossa.
Palvelin ja kolmansien osapuolten palveluiden asetukset
Domain name for users with a hidden email address. For example, the username 'joe' will be logged in Git as 'joe@noreply.example.org' if the hidden email domain is set to 'noreply.example.org'.
Administrator Account Settings

Creating an administrator account is optional. The first registered user will automatically become an administrator.